Private Equity; parasieten of corporate financiers?

 

 

 

Ze hebben al veel benamingen gehad in de media (zelfs het FD doet vrolijk mee), vakbonden en de politiek. Meestal niet positief; sprinkhanen, roofridders, raiders, strippers, slopers, stropers, barbaren, hyena’s e.d. maar wel getooid in maatpak en stropdas.

De vraag wat is private equity (en wat zijn hedge funds), welke doelstellingen heeft private equity, welke resultaten bereiken ze en wie profiteren hiervan; worden in dit seminar beantwoord. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland. Maar beeldvorming met oogkleppen voor en dit vervolgens breed uitdragen is machtsmisbruik; foei!

 

 

Executive Education: Corporate Finance: de opkomst van Private Equity

Organisatie: VU Postgraduate Executive Education

Docent: ir. Eric Urff CMA CFM; Director Corporate Finance bij NIBC Bank

Datum: 28 november 2007

Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam hoofdgebouw; Agora complex

 

 

Eric Urff stoeit met een aantal managers, controllers, bestuurders en adviseurs uit diverse organisaties over het thema private equity. De doelstellingen tot het bijwonen van dit seminar zijn; de brede (negatieve) belangstelling van de maatschappij voor private equity (PE), wanneer is PE een goede aandeelhoudersconstructie, waarom groeien ondernemingen beter in een PE habitat, welke type onderneming (meestal private). Al snel wordt duidelijk dat degenen die niet weten hoe PE werkt en wat PE tracht te bereiken; onwetend zijn (en blijven) of de onwetendheid van het grote publiek misbruiken voor een eigen (politieke) agenda.

 

De NVP geeft jaarlijks het rapport ‘Ondernemend Vermogen’ uit. Dit onderzoek naar de Nederlandse private equity-markt wordt uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, hier een impressie:

 

Het vermogen dat participatiemaatschappijen investeren in Nederlandse ondernemingen is een factor van grote economische betekenis. Ultimo 2006 hadden de Nederlandse participatiemaatschappijen een bedrag van € 20,4 mrd onder beheer. Dit vermogen was geïnvesteerd in ruim 1.300 bedrijven die voor het overgrote deel (ongeveer 75%) in Nederland gevestigd zijn. Buitenlandse participatiemaatschappijen, die steeds actiever worden in Nederland hebben ruim 20 ondernemingen in portefeuille.

 

De Nederlandse bedrijven die (mede) door Nederlandse participatiemaatschappijen worden ondersteund hebben een gezamenlijke omzet van € 67,5 mrd en tellen gezamenlijk ongeveer 320.000 werknemers in Nederland. De Nederlandse bedrijven die louter door buitenlandse participatiemaatschappijen gefinancierd worden hebben samen € 21,5 mrd omzet en ruim 100.000 werknemers, waarvan 21.000 in Nederland. In totaal verschaffen de met private equity gefinancierde bedrijven ruim 6% van de werkgelegenheid in de Nederlandse particuliere sector en circa 17% van het bruto binnenlands product.

 

De actualiteit van het thema en de vele misvattingen die hierover bestaan, scheppen ruimte voor meer onderzoek en onderwijs over het thema Private Equity.

 

 

De Executive Education post-graduate school van de VU Amsterdam verzorgt diverse kwalitatief hoogwaardige postgraduate opleidingen, waaronder deze Corporate Finance middag; ‘de opkomst van Private Equity’.

 

 

 

 

beoordeling:

 

algemeen:         7,5

inhoud:             8

Presentatie:       7

toepasbaarheid:  6,5

groepsniveau:    7,5

locatie:              6,5

 

Door Christian ter Maat MCC, MMC, CMC; Directeur Carevolution; organisatie-, managementadvies. Succes thema’s bij opdrachtgevers van Carevolution: het terugdringen van bureaucratie (cutting the red tape) en het stimuleren van intern ondernemerschap. Carevolution ondersteunt haar opdrachtgevers bij fusies en overnames (M&A) en adviseert over private equity participatie.
Ter Maat publiceert ook op GekOpKlanten en Reply To All.